Hersbach
De Hegmulder 2
5554 KN Valkenswaard
T: 040-20 14 156
F: 040-20 70 963
 
Bedrijfseconomisch Advies

Accountancy
Bedrijfseconomisch Advies
Financiële Administratie
Salaris Administratie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondernemersbeslissingen zijn belangrijke keuzes. De adviseurs van Hersbach staan u graag bij met het nemen van deze beslissingen.

Martijn Hersbach cb is gespecialiseerd in het geven van bedrijfsadvies. Dit advies kan in het bijzonder gericht zijn op bepaalde onderdelen in uw organisatie. Hij heeft oog voor uw specifieke situatie en geeft een persoonlijk advies. Door middel van het advies wil Hersbach u actief bijstaan bij het ondernemen.

Ons werkterrein is divers en omvat op het gebied van raadgeving:

- Bedrijfsopvolging met inbegrip van het opzetten van de juiste tijdsplanning
- Bedrijfsfusies en bedrijfsovername
- Reorganisaties
- Keuze van rechtsvorm
- Bedrijfsfinancieringen
- Subsidiëring
- Huisvesting en bedrijfsverplaatsing
- Inrichting / verbetering van de administratieve organisatie
- Personeelsbeheer

Samen met onze adviseurs wordt getracht de beste mogelijkheden voor uw onderneming te bekijken. Een goed advies is hierbij de grondslag en daarnaast wordt u gesteund bij het nemen van beslissingen die uit het advies kunnen voortvloeien. Hersbach zoekt met u en uw onderneming mee om een gezonde organisatie te handhaven of weer terug te vinden.
Goede en tijdige advisering is belangrijk voor de juiste koers van een onderneming. Onze adviseurs informeren u over alle zaken die van invloed kunnen zijn op de financiële situatie van u of uw bedrijf. Wij hechten belang aan een persoonlijke en individuele benadering, flexibiliteit en creativiteit, waardoor regelingen tot stand komen die passen bij u en uw onderneming.