Hersbach
De Hegmulder 2
5554 KN Valkenswaard
T: 040-20 14 156
F: 040-20 70 963
 
Salaris Administratie

Accountancy
Bedrijfseconomisch Advies
Financiële Administratie
Salaris Administratie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe zorg je binnen je organisatie dat je medewerkers op tijd het juiste salaris ontvangen, met een bijpassende loonstrook? Wat mag je onbelast aan het personeel geven? Hoe verzorg je een goede informatiestroom naar de uitvoeringsinstellingen en de belastingdienst? En hoe stel je een juiste rechtsgeldige arbeidsovereenkomst op? Wij kunnen al deze zaken voor u verzorgen!

Deze afdeling binnen Hersbach is gespecialiseerd in de verwerking van uw salarisadministratie en het geven van advies met betrekking tot het personeelsbeleid van uw organisatie.

De diensten van deze afdeling die voor u verzorgd kunnen worden bestaan uit:

Verwerken van de lonen van uw medewerkers

- Salarisberekening en salarisstroken per periode
- Journaalposten en loonstaat per periode
- Reservering vakantiegeld per periode
- Jaaropgaven maken
- Ziek - en herstelmeldingen verwerken
- Aangiften loonheffing

Correspondentie

- Eerstedagmeldingen aan de belastingdienst
- Verzorgen van aan - en afmeldingen van de Arbodienst
- Jaarafwerkingen naar de belastingdienst sturen

Advisering

- Pro-forma loonberekeningen
- Subsidieregelingen
- Toetsing op de wet - en regelgeving die op uw organisatie van toepassing is
- Regelingen inzake artiesten, oproepkrachten en tijdelijke arbeidskrachten
- Regelingen met betrekking tot pensioenen en VUT voor bepaalde werknemers
- Advies met betrekking tot woon/werkverkeer

Overig

- Opstellen arbeidsovereenkomsten
- Opstellen van bedrijfsreglementen
- Voorbereiding voor en begeleiding van looncontroles door belastingdienst en UWV