Hersbach
De Hegmulder 2
5554 KN Valkenswaard
T: 040-20 14 156
F: 040-20 70 963
 
Register BelastingadviseursKlik op het logo om de site van het RB te bezoeken.


Het Register Belastingadviseurs (RB) is een beroepsvereniging van belastingadviseurs met ruim 3000 leden die sinds 1956 bestaat.

De doelstelling van het CB is de behartiging van de belangen van haar leden in brede zin; zij overlegt intensief met de overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening.

Leden
CB-leden zijn veelal (zelfstandig) werkzaam voor het midden- en kleinbedrijf of de vermogende particulier. Zij hebben de opleiding CB-belastingadviseur (post-hbo-niveau) of de opleiding CB-belastingconsulent (hbo-niveau) voltooid, dan wel een andere relevante opleiding gevolgd, vaak aangevuld met praktijkervaring.

Het CB stelt het bijhouden van vakkennis verplicht. Leden die hun deskundigheid via het bijwonen van Permanente Educatie-cursussen op peil houden, ontvangen het Certificaat van Vakbekwaamheid. Het certificaat, dat twee jaar geldig is, wordt alleen verlengd als een lid voldoende Permanente Educatie heeft gevolgd.

Klanten van CB-leden hebben hierdoor de zekerheid dat de kennis van de belastingadviseur up to date is en dat zijn adviezen gebaseerd zijn op de meest recente ontwikkelingen op fiscaal gebied. Het CB bevordert hiermee een deskundige beroepsuitoefening. Uiteraard kent de vereniging Tucht- en Beroepsrecht.